Prawo Ohma

prawo ohma

Co to jest prawo Ohma?

Jak głosi prawo Ohma natężenie prąu stałego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do jego końców.

Prawo to zostało sformułowane w latach 1825-1826 przez Georga Ohma, niemieckiego fizyka i matematyka. Nie jest to prawo uniwersalne, ale doświadczalne. Jego zastosowanie jest dla niektórych warunków i materiałów. Jest to szczególny przypadek drugiego prawa Kirchoffa, które jest prawem bardziej ogólnym i zostało sformułowane w późniejszym czasie.Szukasz wzoru reklamacji rachunku za prąd? Kliknij tutaj

Jaki jest wzór na prawo Ohma?

U = RI

Gdzie:
U – napięcie
R – opór elektryczny
I – natężenie prądu

Jak interpretować prawo Ohma?

Zgodnie z prawem Ohma można powiedzieć, że natężenie, które płynie przez przewodnik "nadąża" za napięciem. Jeśli napięcie wzrasta dwukrotnie, to wówczas przepływ prądu wywołany tym napięciem także osiąga dwukrotnie większe natężenie.

Od partnera

Doznałeś urazu na skutek wypadku komunikacyjnego? Przysługuje Ci wypłata odszkodowania oraz zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy. Dowiedz się, jak skutecznie dochodzić świadczeń od ubezpieczyciela. Odwiedź stronę Helpfind.

Kiedy prawo Ohma jest spełnione?

Jest to prawo materiałowe, a to oznacza iż nie sprawdza się dla wszystkich materiałów – substancji. Prawo Ohma jest słuszne przy właściwych, zewnętrznych warunkach (np. odpowiednia temperatura) i w określonych wartościach napięć. Prawo to spełniają przede wszystkim materiały ceramiczne i metale. Wiele substancji jednak nie spełnia prawa Ohma.

Materiały, które spełniają prawo Ohma:

  • Materiały ceramiczne
  • Metale (np. żelazo, złoto, miedź)
  • Grafit
  • Elektrolity (większość)

Materiały nie spełniające prawa Ohma:

  • Gazy (w pewnych zakresach napięć mogą jednak spełniać prawa Ohma)
  • Półprzewodniki
Prawo Ohma w praktyce

Jak nietrudno zauważyć, wzór na prawo Ohma jest bardzo prosty i pozwala szybko obliczyć konkretną jednostkę. Trzeba tylko mieć na uwadze fakt, że prawo to nie funkcjonuje w przypadku niektórych materiałów.